Prohlídka „Novodobé dějiny Melku“

Prohlídka „Novodobé dějiny Melku“

Prohlídka několika míst v Melku, která mají spojitost s koncentračním táborem:

  • náměstí Dr. Josef-Sora-Platz (u katolického kostela)
  • nádraží
  • kasárny Birago-Kaserne a objekt X
  • památník koncentračního tábora

Prohlídka trvá cca 2 hodiny.

Loading...