PAMĚTNÍK KONCENTRAČNÍHO TÁBORU - MELK

Vítejte na internetové stránce sdružení „MERKwürdig – Hodno zapamatování. Akce proti násilí a zapomnění“, které se stará o památník koncentračního tábora Melk. Naleznete zde veškeré informace o návštěvě památníku i zajímavosti o historii pobočného koncentračního tábora Melk, dokumenty ke stažení, různé odkazy a vše o činnosti sdružení „MERKwürdig“.

OTEVÍRACÍ DOBA

Návštěva památníku koncentračního tábora Melk je možná kdykoli. Klíč je k zapůjčení u strážného ve vchodu do kasáren „Freiherr Karl von Birago Pionierkaserne“ v ulici Prinzlstraße 22, a to proti průkazu totožnosti.

Pokud byste před návštěvou památníku potřebovali bližší informace nebo měli zájem o (bezplatnou) prohlídku, obraťte se prosím na kancelář MERKwürdig na adrese Linzer Straße 5, 3390 Melk. Kontakt: info@zhzmelk.at 

VĚDA A VÝZKUM

Pokud byste při odborných pracích či vědeckých projektech (seminárních, bakalářských i magisterských pracích) potřebovali pomoc s historií pobočného koncentračního tábora Melk nebo tématy novodobých dějin v souvislosti s oblastí Melk, rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte prosím Dr. Christiana Rabla na telefonním čísle +43 676 733 6400 nebo na adrese christian.rabl@zhzmelk.at. Komunikace je možná v němčině a angličtině.

PROJEKTY PRO MLÁDEŽ

Naše sdružení je členem Rakouského mauthausenského výboru (Mauthausen-Komitee Österreich – MKÖ), nástupnické organice Rakouského společenství tábora Mauthausen (Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen). Tato organizace nabízí řadu informačních a vzdělávacích programů, které jsou mládeži ušity na míru. Patří mezi ně například cvičení osobní odvahy za účelem udělat z pasivních pozorovatelů osoby, které se nebojí pomoct. Informace a objednávky na www.zivilcourage.at (webové stránky i cvičení jsou v němčině).

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

Město Melk je snadno dostupné vlakem jak z Vídně, tak z Lince. Památník koncentračního tábora se nachází jižně od nádraží, ulicí Dorfnerstraße to trvá pěšky asi 12 až 15 minut. Adresa památníku je Schießstattweg 8. V obou ulicích – Dorfnerstraße i Schießstattweg – je k dispozici několik parkovacích míst.

PROHLÍDKY

Nabízíme prohlídky památníku se školenými průvodci pro různé cílové skupiny (žáky a studenty různých zaměření od cca 14 let, spolky, politické zájmové skupiny, firmy apod.). Prohlídky jsou možné v němčině nebo angličtině, v jiných jazycích po předchozí domluvě. Abychom mohli prohlídku přizpůsobit Vašim potřebám, například v podobě doplňujících workshopů před prohlídkou či po ní, obraťte se na nás s předstihem e-mailem či telefonicky. Zohledněte prosím, že velikost skupiny by dle možností neměla přesáhnout 25 osob, minimální počet účastníků není stanoven.

U větších skupin se snažíme o zajištění dodatečných průvodců.

KONTAKTNÍ

Wolfgang Fehrerberger, BA
Mobil: +43 681/205 78 336
E-Mail: wolfgang.fehrerberger@mauthausen-memorial.org

Historie

Mezi 21. dubnem 1944 a 15. dubnem 1945 se v kasárnách Freiherr von Birago-Pionierkaserne v Melku nacházel koncentrační tábor. Během jednoho roku zde bylo na nucené práce nasazeno kolem 14 390 vězňů. Tábor v Melku byl tak jedním z největších pobočných táborů koncentračního tábora Mauthausen a zároveň největším pobočným koncentračním táborem v Dolním Rakousku.

Vězni koncentračního tábora pocházeli z 20 různých zemí a pracovali především na zřízení podzemních štol v takzvaném Wachbergu, který se nachází mezi obcemi Melk a Loosdorf. V zařízení, které vězni vykopali, se pak od pozdního podzimu 1944 vyráběl zbrojní materiál (především kuličková ložiska) společnosti Steyr-Daimler-Puch.

V táboře či při stavbě přišlo o život přinejmenším 4 874 vězňů. Od listopadu 1944 bylo více než 3 500 z nich spáleno ve speciálně zřízeném krematoriu v Melku. Roku 1962 byla budova bývalého krematoria prohlášena za národní památník a od té doby je sídlem památníku koncentračního tábora Melk. V prostorách památníku se nachází informativní výstava o novodobých dějinách, kterou začátkem 90. let připravili Bertrand Petz a Gottfried Fliedl. Od roku 1994 má památník na starosti sdružení „MERKwürdig – Hodno zapamatování. Akce proti násilí a zapomnění“, které pořádáním pravidelných akcí usiluje o kritickou debatu na témata jako je násilí, rasismus či pravicový extremismus.

V sekci „Ke stažení“ naleznete rozhovory s pamětníky, odkazy na další literaturu, základní informace o historii pobočného koncentračního tábora Melk i fotky ke stažení zdarma.

Úvod do historie

Po připojení Rakouska k Německé říši v březnu 1938 – tzv. „anšlusu“ – se začalo i Rakousko rychle přeorganizovávat a rozvíjet zbrojní průmysl. Firma Steyr-Daimler-Puch AG tehdy patřila k největším kovodělným podnikům v Rakousku.

Otevření tábora

Jelikož se v podniku Steyr-Daimler-Puch AG vyráběly pro válku důležité zbrojní výrobky, byl jedním z předních cílů spojeneckých útoků.

O nucené práci v koncentračním táboře

Transporty vězňů z koncentračního tábora Mauthausen do Melku probíhaly dle potřeby stavebních závodů, které budovaly štoly u Roggendorfu. Většina vězňů pracovala na směny přímo na výstavbě štol. SS vedení tábora v Melku vězně stavebním závodům „pronajímalo“. Každý závod oznámil svou denní potřebu dělníků a podle těchto údajů se v táboře sestavily pracovní čety.

Oběti na životech v pobočném koncentračním táboře Melk

Během jednoho roku přišlo v pobočném koncentračním táboře Melk o život 4 874 vězňů. Přibližně třetina zemřelých vězňů byla polského a maďarského původu, dále pak francouzského (kolem 11 procent). Neúměrně vysoká byla úmrtnost židovských vězňů – ti tvořili v Melku přibližně třetinu vězňů, zároveň ale představovali kolem 42 procent obětí na životech.

Evakuace tábora

Do poslední chvíle se SS všemi prostředky snažila zabránit osvobození přeživších vězňů spojeneckými vojsky. Postup sovětské armády vedl k Himmlerovu příkazu vyklidit všechny tábory a přepravit vězně do západněji položených koncentračních táborů, až se budou blížit nepřátelská vojska. Při evakuačních pochodech, v transportních vlacích, které byly často na cestě několik dní, a v přeplněných sběrných táborech přišly o život desetitisíce vězňů z koncentračních táborů.

DRUŽENÍ

DRUŽENÍ

V 90. letech se začalo sdružení „MERKwürdig – Hodno zapamatování. Akce proti násilí a zapomnění“ zabývat dějinami především pomocí uměleckých prostředků. Sdružení, které je aktivní dodnes, iniciovali v roce 1994 Alexander Hauer a Michael Garschall.

DÁREK

MERKwürdig. Eine Veranstaltungsreihe wider Gewalt und Vergessen
Bank: Sparkasse NÖ Mitte-West
IBAN: AT70 2025 6050 0009 5785
BIC/SWIFT: SPSPAT21XXX

PARTNERY A SPONZOŘI

Loading...