Oběti na životech v pobočném koncentračním táboře Melk

Oběti na životech v pobočném koncentračním táboře Melk
Sken jedné strany seznamu vězňů zemřelých v Melku. Zdroj: National Archives, Washington

Během jednoho roku přišlo v pobočném koncentračním táboře Melk o život 4 874 vězňů. Přibližně třetina zemřelých vězňů byla polského a maďarského původu, dále pak francouzského (kolem 11 procent). Neúměrně vysoká byla úmrtnost židovských vězňů – ti tvořili v Melku přibližně třetinu vězňů, zároveň ale představovali kolem 42 procent obětí na životech.

Extrémně vysoký počet obětí na životech v Melku bylo zapříčiněno několika faktory: těžká fyzická práce, vysoké pracovní tempo a mnoho pracovních nehod při nucených pracích ve štolách pod Wachbergem v Roggendorfu, špatná strava, nepostačující oblečení i ubytování v barácích v areálu kasáren Birago-Kaserne a pravidelné týrání ze strany dozorců, kápů z řad vězňů a civilních dělníků. Kromě mnoha úmrtí z důvodu nemoci u velmi oslabených vězňů docházelo i k cíleným vraždám. Za použití smrtících injekcí se jich dopouštěl například i vojenský zdravotník SS Gottlieb Muzikant. Kromě toho padlo více než 200 vězňů za oběť bombardování 15. flotilou amerického letectva v červenci 1944.

Relevant tags:

#Geschichte
Loading...