Dalsze losy II- Miejsce Pamięci i tunele

Dalsze losy II- Miejsce Pamięci i tunele

Zaraz po przybyciu i odkryciu byłego podobozu koncentracyjnego w Melku, Armia Czerwona założyła na jego terenie przez krótki okres czasu sowiecką bazę wojskową. Pomiędzy styczniem 1946 roku i końcem 1948 roku, koszary były tymczasowymi kwaterami dla około 70.000 przesiedleńców, rodowitych Niemów z południowej i południowo- wschodniej Europy ( tak zwanych „Volksdeutsche” – Etnicznych Niemców), których później przetransportowano do Niemiec.

Podczas gdy ziemie koszar zostały od 1956 roku, znowu przekształcone w garnizon sił wojskowych armii austriackiej, to teren byłego krematorium w pierwszych powojennych latach popadł w ruinę. Odkrycie złego stanu budynku, zwróciło uwagę Austriackiego Stowarzyszenia Obozów Koncentracyjnych ( KZ- Verband) w 1948 roku oraz Francuskiej Wspólnoty Więźniów Byłych Obozów Koncentracyjnych Amicale de Mauthausen i wywołało krytykę jego stanu. Już w 1949 roku Wspólnota Amicale, umieściła tablicę pamiątkową podczas jednej ze swoich pielgrzymek.

2 Lipca 1950 roku miasto Melk przejęło kontrolę nad terenem byłego krematorium – zwłaszcza po interwencji Pana Marie Émile Antoine Béthouart, Wysokiego Komisarza do spraw Francji na terenie Austrii. W 1951 roku Stowarzyszenie Obozów Koncentracyjnych Dolnej Austrii, rozpoczęło prace konserwacyjne na tym terenie i umieściło tam pierwszą austriacką tablicę pamiątkową. Jedenaście lat później tereny te zostały oficjalnie uznane pomnikiem dla ludzkości i zagospodarowane pod pomnik upamiętniający. W kolejnych latach, dużo więcej tablic pamiątkowych zostało umieszczonych na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach krematorium.

Naukowe refleksje, dotyczące historii podobozu koncentracyjnego w Melku, rozpoczęły się dopiero wiele dziesięcioleci później. W 1980 roku Bertrand Perz zadedykował swoją pracę naukową historii obozu w Melku i później stworzył razem z Gottfriedem Fliedlem, pierwszą stałą wystawę w pomieszczeniach krematorium, którą można tam oglądać do dnia dzisiejszego.

Pamiętajcie Państwo o przejrzeniu załączników, gdzie znajdziecie Państwo odniesienia oraz ważne powszechne broszury czytelnicze ( dostępne w języku niemieckim, angielskim, francuskim i włoskim) dotyczące historii podobozu koncentracyjnego w Melku, za darmowym pobraniem: Downloads.

Kontekst historyczny
2018-04-24
Ustanowienie obozu
2018-04-24
Więźniowie obozu koncentracyjnego w Melku
2018-04-24
Siła robocza
2018-04-24
Loading...