Połączenie zwiedzania Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego w Melku ze zwiedzaniem Muzeum Współczesnej Historii „ ERLAUF REMEMBERS”

Połączenie zwiedzania Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego w Melku ze zwiedzaniem Muzeum Współczesnej Historii „ ERLAUF REMEMBERS”

Połączenie zwiedzania Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego w Melku ze zwiedzaniem Muzeum Współczesnej Historii „ ERLAUF REMEMBERS” w Erlauf ( Erlauf Pamięta) oraz Wspólnoty Pokoju.

Czas zwiedzania: około 4 godzin (włączając w to czas podróży).

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej: www.erlauferinnert.at .

Zwiedzanie Miejsca Pamięci razem z wystawą oraz strefą czci w byłym krematorium
2018-04-24
Zwiedzanie pierwszych baraków więziennych w tak zwanym Obiekcie X
2018-04-24
Poznanie interesujących miejsc w kontekstach historycznych dotyczących obozu koncentracyjnego w Melku
2018-04-24
Kontekst historyczny
2018-04-24
Loading...