Stowarzyszenie

W roku 1994 powstaje Stowarzyszenie MERKwürdig, OSOBLIWE niezwykłe serie wydarzeń przeciwko przemocy i zapomnieniu. Założycielami Stowarzyszenia MERKwürdig są Alexander Hauer i Michael Garschall. Stowarzyszenie MERKwürdig jest do dnia dzisiejszego aktywne. Z użyciem artystycznych, kreatywnych środków wyrazu walczy z zapomnieniem i przybliża bolesną historię tego miejsca.


Darowizny

Nienastawione na zysk, działające non-profit stowarzyszenie ”MERKwürdig.”

”Eine Veranstaltungsreihe wider Gewalt und Vergessen” (OSOBLIWE- niezwykłe serie wydarzeń przeciwko przemocy i zapomnieniu) dziękuje Państwu za wszelkie wpłaty i darowizny na następujące konto bankowe:

Bank: Sparkasse NÖ
IBAN: AT70 2025 6050 0009 5785
BIC/ SWIFT: SPSPAT21XXX